Project Description

Inițiative legislative

În calitate de parlamentar, am oportunitatea de a iniția sau de a semna propuneri care să modifice legislația în vigoare. Îmi doresc ca prin acestea, interesul cetățenilor și transparența administrativă să fie respectate.

Propunerile legislative inițiate de mine sunt strâns legate de prioritățile mandatului meu și cauzele pentru care lupt. Mai jos sunt câteva dintre acestea:

1. Înființarea Registrului Infractorilor sexuali

LEGE nr.118 din 20 iunie 2019
privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

 • Registrul Infractorilor Sexuali – instrument de identificare și monitorizare a persoanelor condamnate de infracțiuni sexuale, precum viol, act sexual împotriva unui minor, pornografie infantilă etc. Registrul conține: date de identificare, date genetice sau probe dactiloscopice.
 • Înainte de angajarea în domenii vitale, angajatorii trebuie să solicite candidatului un extras din acest Registru.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 20 iunie 2019.

2. Pedepse mai mai mari pentru infractorii sexuali

LEGE nr.217 din 29 octombrie 2020
pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 • Propune creșterea pedepselor minime pentru: viol, act sexual cu minor, trafic de persoane, pornografie infantilă etc., imprescriptibilitatea răspunderii penale pentru infracțiunile de viol și act sexual cu un minor, corectarea vârstelor de încadrare pentru faptele împotriva minorilor – 16 ani (discernământ și răspundere penală), da şi introducerea arestului preventiv și pentru agresiunile de act sexual cu minor, racolare de minori în scopuri sexuale, ultraj contra bunelor moravuri.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 29 octombrie 2020.

3. Combaterea harțuirii stradale 

LEGE nr.232 din 2 august 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 • Am propus în premieră în România sancționarea hărțuirii stradale, fenomen care afectează 8 femei din 10 în țara noastră.Prin această inițiativă, hărțuirea, hărțuirea sexuală și cea psihologică să fie interzise atât în spațiile publice, cât și în privat.
 • Zi de zi, femeile din România sunt agresate și umilite prin hărțuire – în școli și universități, la locul de muncă, pe stradă, în transportul în comun și în instituții publice.
 • Hărțuirea este violență, iar violența nu mai trebuie și nu mai poate fi tolerată într-o țară europeană în anul 2020.
 • În prezent nu există în România o prevedere care adresează hărțuirea din spații publice, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea societății civile, cât și a directivelor europene. Hărțuirea este menționată doar în Codul Penal, fiind restrictivă doar în cazul relațiilor de muncă.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 29 octombrie 2020.

4. Hărțuirea morală la locul de muncă

LEGE nr.167 din 7 august 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 • Propune pedepsirea hărțuirii la locul de muncă, inclusiv cea psihologică, morală – angajații români sunt printre cei mai stresați din UE și suntem pe primele locuri la afecțiuni depresive, care pot fi rezultate inclusiv ale acestui tip de hărțuire.
 • Expunerea de motive a proiectului de lege citează multiple studii științifice, documente și prevederi ale instituțiilor europene, printre care:
  • Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene privind mediul de lucru
  • decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
  • Carta Drepturilor Fundamentale a UE
  • Rezoluția Parlamentului European 2001/2339 cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă
  • Acordul-cadru al UE privind stresul la locul de muncă
  • Acordul-cadru privind hărțuirea și violența la locul de muncă
  • Rezoluția PE din 15 decembrie 2011 ce solicită strategii naționale eficace de combatere a violenței la locul de muncă și o definiție comună a hărțuirii morale la nivelul celor 28 de state membre.
  • Directiva-cadru 89/391/CEE privind sănătatea mentală la locul de muncă
  • Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020.
 • Studiile atestă faptul că, în practică, femeile sunt supuse hărțuirii morale la locul de muncă într-o măsură mai mare decât bărbații.
 • Forme ale hărțuirii la locul de muncă: conduită ostilă sau nedorită, comentariile verbale, acțiunile sau gesturile angajatorului, ale superiorului ierarhic sau ale colegilor care ar duce la o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității, prin afectarea sănătății fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 29 octombrie 2020.

5. Creșterea până la 7 ani a vârstei la care copiii din sistemul de protecție sunt trimiși în servicii de tip rezidențial

LEGE nr.286 din 29 noiembrie 2018
pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Un prim pas al colaborării transpartinice la feminin pentru promovarea unor proiecte necesare și benefice pentru protecția copiilor, egalitatea de șanse, educație, sănătate, protecție și siguranță, antreprenoriat etc. 65 de deputate și senatoare, inclusiv membre ale Guvernului au semnat inițiativa.
 • Banca Mondială, UNICEF și DGASPC au realizat un studiu asupra celor 150 de centre de plasament din România. Recomandările au fost ca toți cei peste 19000 de copii din centrele de tip rezidențial să treacă treptat prin dezinstituționalizare: să fie mutați în centre mici de tip parental, cu asistenți sociali sau în plasament la familii până în 2020. Această inițiativă vine exact în sprijinul acestui angajament al României la Comisia Europeană.
 • Costurilor statului român cu plasarea copiilor în centre sunt de șase ori mai mari decât dacă minorul este plasat în familia extinsă sau substitutivă și de trei ori mai mari decât plasamentul la asistenți maternali.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 29 noiembrie 2018.

6. Acces egal la sănătate

LEGE nr.186 din 17 octombrie 2019
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • Excluderea victimelor infracțiunilor sau accidentelor cu autor necunoscut de la obligativitatea plății cheltuieților de spitalizare. Demersurile necesare pentru plata cheltuielilor vor fi realizare doar între instituțiile responsabile, fără ca pacientul să fie implicat.
 • Se reduce astfel timpul petrecut în instanțe și se reduc, de asemenea, costurile cheltuielilor de judecată pe care, cel mai adesea, le suporta statul.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 17 octombrie 2019.

7. Acces egal la educație

LEGE nr.221 din 18 noiembrie 2019
pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

 • Propunerea legislativă are ca scop modificarea legii educației naționale astfel încât copiii care nu au CNP și acte de identitate să poată fi incluși în instituțiile de învățământ.
 • Autoritățile vor avea, mai apoi, obligația de a demara procedurile necesare pentru înscrierea acestora în registrele de stare civilă și de eliberare a actelor de identitate.
 • În România există peste 10 000 de persoane care nu au avut niciodată certificat de naștere.
 • Dincolo de utilitatea directă care ține de demonstrarea identității, beneficiile pe care le asigură deținerea unui cod numeric personal sunt monitorizarea copilului, prin date oficiale, sub aspectul educației și al protecției sociale și posibilitatea de a le asigura acestora drepturile garantate de Constituție și protecția împotriva abuzurilor.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 17 octombrie 2019.

8. Pachet minim de servicii sociale pentru copii

LEGE nr.231 din 5 noiembrie 2020
pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011

 • Asigurarea existenței, în fiecare comunitate, a cel puțin unui asistent social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar (și mediatori școlari și mediatori sanitari acolo unde este nevoie).
 • Împreună, aceștia vin în sprijinul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora, determinând nevoile lor și acordându-le servicii în funcție de acestea.
 • Acești trei profesioniști colaborează strâns în beneficiul familiilor, lucrând totodată și cu actorii relevanți la nivel local, precum primăria, ONG-urile și alți parteneri din comunitate.
 • Mai mult decât atât, implementarea acestui pachet are și un impact bugetar pentru primul an: 0.47% Bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 1,17% Bugetul Ministerului Educației, 2,25% Bugetul Ministerului Sănătății, 0,067% Produs Intern Brut.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 5 noiembrie 2020.

9. Victimele nu trebuie să plătească abuziv

LEGE nr.169 din 7 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 • Excluderea victimelor infracțiunilor sau accidentelor cu autor necunoscut de la obligativitatea plății cheltuieților de spitalizare. Demersurile necesare pentru plata cheltuielilor vor fi realizare doar între instituțiile responsabile, fără ca pacientul să fie implicat.
 • Se reduce astfel timpul petrecut în instanțe și se reduc, de asemenea, costurile cheltuielilor de judecată pe care, cel mai adesea, le suporta statul.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 7 octombrie 2019.

10. Legea Colectiv

LEGE nr.221 din 30 octombrie 2020
pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

 • Legea prevede suportarea costului tratamentelor supraviețuitorilor incendiului din Clubul Colectiv, pe perioadă nedeterminată, pe tot parcursul vieții indiferent dacă aceste tratamente vor fi făcute în țară și străinătate.
 • Prin acest proiect Parlamentul României își cere iertare pentru că o astfel de tragedie a fost posibilă.

Consultați parcursul legislativ, expunerea de motive și textul de lege. Această inițiativă a fost adoptată de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 30 octombrie 2020.

11. Prevenirea și combaterea violenței domestice

LEGE nr.174 din 13 iulie 2018
privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 • Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, pentru armonizarea cadrului legislativ românesc cu Convenția de la Istanbul.
 • S-a susținut introducerea ordinului de protecție provizoriu emis de către polițist, în situațiile de violență domestică.
 • Obligativitatea de a introduce în curricula școlară educația pentru egalitate de gen.
 • Alocarea bugetului necesar de către Consiliul General al Municipiului București pentru acțiuni în domeniul violenței domestice.
 • Ordinul de protecție provizoriu, funcționează urmărind patru pași simpli: se raportează cazul de violență domestică, poliția intervine și evaluează situația, în urma evaluării se poate emite un ordin de protecție provizoriu (împotriva agresorului), în final, în baza acestuia Poliția are obligativitatea de a scoate agresorul din locuință, pentru 5 zile.

Consultați parcursul legislativ și textul de lege. Aceast amendament a fost adoptat de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 13 iulie 2018.

12. Programul O familie, o casă

LEGE nr.40 din 2 aprilie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

 • Toate formele de suport primite din partea statului, conform reglementărilor privind asistența socială (ex: indemnizație persoană dizabilități) au fost incluse în categoria veniturilor eligibile.
 • Se oferă sprijin real persoanelor din categorii vulnerabile: reducere de două puncte procentuale din rata dobânzii creditului acordat, da și garantarea, de maximum 100% pentru creditele ipotecare obținute în cadrul programului.
 • Asigurăm egalitatea de șanse – persoanele din categoriile vulnerabile vor putea accesa creditele pentru achiziționarea sau extinderea locuinței.

Consultați parcursul legislativ și textul de lege. Aceast amendament a fost adoptat de Parlament și a devenit lege, fiind publicată în Monitorul Oficial în 2 aprilie 2020.

13. Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului

PL-x nr. 457/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Prin acest proiect se urmăresc șapte puncte esențiale, anume:
  • Posibilitatea ca un copil să poată fi luat în plasament într-o altă unitate administrativ-teritorială, dacă interesul superior al copilului o impune.
  • Respectarea confidențialității și a datelor personale în procesul de stabilire a măsurilor de protecție.
  • Includerea în definiția familiei substitutive a persoanelor, familiilor și asistenților maternali care asigură creșterea și îngrijirea copilului.
  • Pentru reintegrarea copilului în familie este necesar ca părinții să urmeze cursuri de consiliere pentru dezvoltarea abilităților parentale.
  • Colaborarea dintre DGASPC-uri și furnizori privați de servicii de prevenire a separării copilului de familie și servicii de protecție specială.
  • Ministerul Educației și instituțiile cu atribuții în sistemul educațional sunt obligate să întreprindă activități pentru prevenirea și combaterea bullying-ului și a altor forme de violență.
  • Instituțiile de învățământ au obligația de a include măsuri specifice pentru combaterea tuturor formelor de violență în regulamentul școlar propriu.

Consultați parcursul legislativ . Aceste amendamente au fost adoptate de Parlament, iar legea a fost trimisă la reexaminare de către Președintele României pe motivul că prin introducerea sintagmei „educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie pentru sănătate” textul de lege se îndepărtează de principiul „promovării educaţiei pentru sănătate”.

14. Îmbunătățirea Legii Adopției

PL-x nr. 736/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Atestatul de adoptator poate fi modificat de maximum 2 ori pe parcursul perioadei de valabilitate. Acesta este valabil 3 ani, cu posibilitate de prelungire, dacă părinții adoptatori solicită o a doua adopție.
 • Direcția în grija căreia se află copilul are obligația să facă periodic demersuripentru a informa părinții cum pot ține legătura cu minorul și ce trebuie să facă pentru reintegrarea sa în familie.
 • Adopția poate fi dispusă prin implicarea autorităților și în condițiile în care părinții și familia extinsă nu doresc reintegrarea copiilor, dar nici nu își dau acordul pentru adopție.
 • Persoanele care s-au ocupat direct șinemijlocit de îngrijirea copiilor și față de care minorii au dezvoltat relații de atașament, vor fi incluse în rândul persoanelor alături de care minorul s-a bucurat de viața de familie.

Consultați parcursul legislativ   şi textul de lege. Aceste amendamente au fost adoptate de Parlament, iar legea fost trimisă la Preşedintele României pentru promulgare.

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

PL-x nr. 569/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Prin prezentul proiect de lege se urmăresc trei categorii de obiective: serivicii sociale, măsuri financiare și servicii de transport.
 • Prin serivcii sociale – introducerea tichetelor de tratament care pot fi folosite și în clinicile de recuperare private.
 • Prin măsuri financiare – acordarea creditelor garantate de stat pentru achiziționarea unui autovehicul sau adaptarea unei locuințe.
 • Prin servicii de transport – introducerea transportului aerian ca alternativă la modalitățile clasice de transport, inclusiv pentru însoțitorii copiilor cu handicap grav și accentuat, (în prezența acestora).

Consultați parcursul legislativ şi expunerea de motive. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat şi trimis în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

16. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

PL-x nr. 570/2019

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

 •  Modificarea condițiilor în care este obținut acordul pentru construirea rampelor și a altor mijloace de acces în clădirile de locuit.
 • Introducerea unui termen pentru construirea căilor de acces.
 • Introducerea sancțiuniunilor pentru nerespectarea prevederilor legale de accesibilizare a clădirilor de locuit.

Consultați parcursul legislativ  şi expunerea de motive. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat şi trimis în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

17. Două Generații sub același acoperiș

PL-x nr. 208/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

 • Cooperare între generații.
 • Pensionarii își pot închiria parțial locuințele către elevi, studenți sau tineri care părăsesc sistemul de protecție și au parte de beneficii fiscale – scutiri de la plata unor taxe și impozite (impozituli pe locuință, impozituli pe veniturile obținute din închirierea unui spațiu de locuit).
 • Tinerii vor beneficia de alternative competitive atât ca preț, cât și ca facilități, pentru locuințele disponibile în oferta imobiliară.

Consultați parcursul legislativ  şi expunerea de motive. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat şi trimis în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

18. Căsătoriile în rândul minorilor

PL-x nr. 208/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

 • Cooperare între generații.
 • Pensionarii își pot închiria parțial locuințele către elevi, studenți sau tineri care părăsesc sistemul de protecție și au parte de beneficii fiscale – scutiri de la plata unor taxe și impozite (impozituli pe locuință, impozituli pe veniturile obținute din închirierea unui spațiu de locuit).
 • Tinerii vor beneficia de alternative competitive atât ca preț, cât și ca facilități, pentru locuințele disponibile în oferta imobiliară.

Consultați parcursul legislativ  şi expunerea de motive. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat şi trimis în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

19. Indicatorul Social de Referință (ISR)

Pl-x nr. 213/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Indexarea anuală a ISR cu 100% din rata inflației, astfel încât prestațiile sociale să poată acoperi nevoile de bază ale fiecărei persoane. În cazul în care inflația este negativă, ISR nu se indexează și rămâne la valoarea anului anterior.
 • Eliminarea arbitrarului din metoda de indexare a ISR va aduce stabilitate socială și economică, prin predictibilitatea bugetului necesar și a efectelor sociale produse prin aplicarea sa.

Consultați parcursul legislativ  şi expunerea de motive. Acest proiect de lege a fost respins de Senat şi trimis în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

20. Internship și voluntariat în cabinetele demnitarilor

PL-x nr. 245/2019

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul

 • Modificarea Legii Voluntariatului nr. 78/2014, precum și a Legii Internshipului nr. 176/2018 pentru a permite desfășurarea activităților de voluntariat și internship în cadrul cabinetelor parlamentare.
 • Tinerii vor putea să desfășoare activități practice în cadrul cabinetului unui parlamentar, să cunoască specificului activității deputaților și senatorilor, dezvolte abilități profesionale legate de premisele unei viitoare cariere politice, să facă tranziția de la sistemul de educație la piața muncii mult mai ușor.

Consultați parcursul legislativ  şi expunerea de motive. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat şi trimis în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

21. Propunere privind Parteneriatul Civil

Pl-x nr. 662/2018

Propunere legislativă privind parteneriatul civil

 • Acordarea tuturor cuplurilor care nu doresc să se căsătorească a opțiunii de a își oficializa relația și de a beneficia de anumite drepturi, în timp ce le oferim și protecție juridică: îngrijire reciprocă în caz de boală, susținere financiară reciprocă în conviețuirea comună, protecție suplimentară pentru copii, în situațiile în care doar unul dintre părinți este parte din cuplu – ex: în situații de urgență medicală.

Consultați parcursul legislativ  şi expunerea de motive. Această propunere legislativă a fost respinsă de Senat şi trimisă în Comisiile de Specialitate din Camera Deputaţilor.

Vă invit să consultați toate propunerile legislative inițiate sau semnate de mine până acum. Acestea se regăsesc AICI. Dacă aveți întrebări sau propuneri, nu uitați să îmi scrieți la adresa oficială oana.bizgan@cdep.ro sau pe formularul online dedicat AICI.

EGALITATE DE ȘANSE

Este în interesul fiecăruia dintre noi, mai ales economic, ca toți membrii societății să fie implicați și productivi, să-și poată aduce contribuția la valoarea creată în România.

Trimitere propunere

TINERI ȘI COPII

1 din 2 tineri sub 24 ani trăiesc în condiții de sărăcie. Tinerii și copiii de astăzi sunt cetățeni cu normă întreagă și au nevoie de un cadru prielnic pentru a construi România de mâine.

Trimitere propunere

SĂNĂTATE

Avem penultima speranță de viață medie (75 ani) din UE din pricina unei distribuții ineficiente a resurselor. Momentan alocăm doar 4% din PIB domeniului sănătății.

Trimitere propunere

ECONOMIE

Trebuie să folosim avantajele competitive din diferite sectoare pentru a repoziționa România ca un actor esențial pe lanțul de valoare european și global.

Trimitere propunere

Din mandatul meu au mai rămas:

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Schimbăm România Împreună!

Doar revolta împotriva celor responsabili de problemele cu care ne confruntăm nu este suficientă. Vino alături de echipa mea pentru a transforma România în țara visurilor împlinite.

Voluntar de România

Abonare Newsletter