Project Description

Întrebări și Interpelări

Din dorința de a sprijini egalitatea de șanse, copiii și tinerii, economia și sănătatea, am utilizat prerogativele de parlamentar și președintă de comisie pentru a interpela o serie de instituții ale statului în legătură cu probleme specifice ale unor categorii vulnerabile.

Întrebările și interpelările sunt două instrumente pe care un parlamentar le poate folosi, pentru a obține informații sau clarificări, ce pot ajuta la formularea unei inițiative legislative.

Cele mai Recente Interpelări:

Către:  Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Numărul ordinelor de protecție provizorie emise de agenții de poliție din Ministerul Afacerilor Interne

Citește mai mult

Către:  Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Stadiul operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Măsuri adoptate pentru prevenirea și combaterea hărțuirii stradale

Citește mai mult

Către:  Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Măsuri adoptate pentru facilitatea obținerii documentelor de identitate de către persoanele fără Cod Numeric Personal

Citește mai mult

Către:  Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Subiect: Situația copiilor din sistemul de protecție din România

Citește mai mult

Către:  Ministerul Sănătății

Subiect: Situația căsătoriilor în care cel puțin unul dintre soți este minor

Citește mai mult

Către:  Ministerul Educației și Cercetării

Subiect: Siguranța în școli

Citește mai mult

Către:  Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Subiect: Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Citește mai mult

Către:  Ministerul Educației Naționale

Subiect: Armonizarea cadrului legislativ cu prevederile Legii nr. 118/2019 – revenire asupra răspunsului la interpelarea nr. 2451B din 08.10.2019

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Subiect: Pedepsirea infracțiunilor săvârșite de minori

Citește mai mult

Către:  Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Subiect: Măsurile de protecție din care provin copiii adoptați

Citește mai mult

Către:  Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Citește mai mult

Către:  Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Subiect: Situația copiilor dispăruți din sistemul de protecție

Citește mai mult

Către:  Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Căsătoria persoanelor minore

Citește mai mult

Către:  Ministerul Educației și Cercetării

Subiect: Măsuri luate privind modificările aduse la Legea nr. 217/2003, privind prevenirea și co baterea violenței în familie

Citește mai mult

Către:  Ministerul Justiției

Subiect: Redactarea hotărârilor de deschidere a procedurii adopţiei, de încredinţare şi încuviinţare a adopţiei şi de dispunere a plasamentului de urgnţă

Citește mai mult

Către:  Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Ministerul Mediului
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Justiţiei
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Economiei
Ministerul Energiei
Ministerul Transporturilor
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Culturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Ministerul Apelor si Pădurilor
Ministerul Cercetării şi Inovării
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Turismului

Subiect: Armonizarea cadrului legislativ cu prevederile Legii nr. 118/2019

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiției

Subiect: Soluţionarea cazului de agresiune sexuală, loviri şi alte violenţe de la Sibiu

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Subiect: Hărțuirea la locul de muncă

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Gradul de alertare falsă a serviciului de urgență 112

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiţie

Subiect: Pedepsirea abuzurilor săvârşite asupra minorilor

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Numărul persoanelor dispărute şi soluţionarea cazurilor de dispariţie

Citește mai mult

Către: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Subiect: Implementrea Strategiei Naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Sancționarea hărțuirii stradale

Citește mai mult

Către: Ministerul Educației Naționale

Subiect: Segregarea școlară

Citește mai mult

Către: Ministerul Sănătății

Subiect: Rata persoanelor cu afecțiuni psihice și psihologice

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Subiect: Măsuri de reducere a șomajului în rândul tinerilor

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiţiei

Subiect: Durata de comunicare a hotărârilor judecătorești în cazurile cu minori

Citește mai mult

Către: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Subiect: Implementarea programului ”Start-ul Nation-Romania”

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Siguranța rutieră în rândul tinerilor

Citește mai mult

Către: Ministerul Educaţiei Naţionale

Subiect: Stadiul implementării obiectivelor PNR 2018 în domeniul educației

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale

Subiect: Situația unităților de educație timpurie antepreșcolară din România – răspunsul primit de la Minsterul Muncii şi Justiţiei Sociale conţine date cu caracter personal

Citește mai mult

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Subiect: Programul Național pentru Dezvoltare Locală

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției

Subiect: Emiterea și punerea în aplicare a ordinelor de protecție provizorii

Citește mai mult

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Subiect: Programul Național pentru Dezvoltare Locală

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiției

Subiect: Cazuri de abuz asupra minorilor deferite justiției de către DGASPC-uri

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Subiect: Situația centrelor rezidențiale din România

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Sancționarea hărțuirii stradale

Citește mai mult

Către: Ministerul Educației Naționale

Subiect: Educație parentală

Citește mai mult

Către: Ministerul Sănătății

Subiect: Accesul la asistență medicală maternă și neonatală

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiției

Subiect: Sancționarea faptelor de violență domestică

Citește mai mult

Către: Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

Subiect: Rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele şi tehnologiile asistive pentru persoanele cu handicap

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Înscrierea în Registrul de stare civilă

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Subiect: Cazuri de abuz sau de neglijare a minorilor

Citește mai mult

Către: Ministerul Educaţiei Naţionale

Subiect: Bursele acordate elevilor din sistemul preuniversitar de stat

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Subiect: Măsuri active de angajare a persoanelor cu dizabilități

Citește mai mult

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Subiect: Centre de tratament pentru adicții

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Contravenţii aplicate în baza Legii nr.202/2002

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Subiect: Contribuţia la bugetul de stat a angajaţilor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de angajare a persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006

Citește mai mult

Către: Ministerul Justiției

Subiect: Aplicarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Citește mai mult

Către: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Subiect: Eficiența măsurilor de încurajare a antreprenoriatului în rândul femeilor și tinerilor

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii și  Justiției Sociale

Subiect: Sprijinirea domeniului economiei sociale

Citește mai mult

Către: Ministerul Finanţelor Publice

Subiect: Implementarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Citește mai mult

Către: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Subiect: Stadiul de implementare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei

Citește mai mult

Către: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Subiect: Implicarea autorităților locale în construcția de locuințe sociale

Citește mai mult

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Subiect: Sesizări cu privire la situații de abuz sau neglijare a minorilor

Citește mai multe

Vă invit să consultați toate propunerile legislative inițiate sau semnate de mine până acum. Acestea se regăsesc AICI. Dacă aveți întrebări sau propuneri, nu uitați să îmi scrieți la adresa oficială oana.bizgan@cdep.ro sau pe formularul online dedicat AICI.

EGALITATE DE ȘANSE

Este în interesul fiecăruia dintre noi, mai ales economic, ca toți membrii societății să fie implicați și productivi, să-și poată aduce contribuția la valoarea creată în România.

Trimitere propunere

TINERI ȘI COPII

1 din 2 tineri sub 24 ani trăiesc în condiții de sărăcie. Tinerii și copiii de astăzi sunt cetățeni cu normă întreagă și au nevoie de un cadru prielnic pentru a construi România de mâine.

Trimitere propunere

SĂNĂTATE

Avem penultima speranță de viață medie (75 ani) din UE din pricina unei distribuții ineficiente a resurselor. Momentan alocăm doar 4% din PIB domeniului sănătății.

Trimitere propunere

ECONOMIE

Trebuie să folosim avantajele competitive din diferite sectoare pentru a repoziționa România ca un actor esențial pe lanțul de valoare european și global.

Trimitere propunere

Din mandatul meu au mai rămas:

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Schimbăm România Împreună!

Doar revolta împotriva celor responsabili de problemele cu care ne confruntăm nu este suficientă. Vino alături de echipa mea pentru a transforma România în țara visurilor împlinite.

Voluntar de România

Abonare Newsletter