Politica de Confidențialitate cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Având în vedere intrarea în vigoare a:

a). Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului în data de 25.05.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul”)

b). și a legislației interne, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”),

Cabinetul Parlamentar Oana Bîzgan (denumit în continuare “Cabinetul”), în calitate de participant activ la viața politică românească, se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului precum și a Legii.

În acest sens Cabinetul pune la dispoziția dumneavoastră prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe acest website pentru asigurarea transparenței activităților Cabinetului desfășurate online.

Cabinetul îți asumă angajamentul pentru o gestionare sigură și responsabilă a datelor cu caracter personal și pentru transparență în procesele asociate. Astfel, Cabinetul dorește să asigura o utilizare informată a website-ului, cunoscând prin această pagină modul în care sunt utilizate datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului oanabizgan.com.

Cabinetul vă informează, prin prezenta pagină, că datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate într-o proporție foarte redusă. Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, ca principiu fundamental, informațiile dumneavoastră nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către Cabinet către terțe persoane.

Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe persoane numai în cazul unei obligații legale în acest sens. Totalitatea persoanelor din cadrul Cabinetului, cât și furnizorii de servicii externi care colaborează cu Cabinetul, în măsura în care procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt obligate contractual să trateze datele dumneavoastră în mod confidențial și să le prelucreze numai în limitele atribuțiilor pe care le au și numai în sensul în care v-am informat că le vom utiliza, păstrând sensul acordului pe care l-ați acordat Cabinetului.

 1. Operatorul – Entitate abilitată (Contact)

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

 • Operator: Cabinet Parlamentar Oana Bîzgan (“Cabinetul”)
 • Adresă contact: Strada Intrarea Armaşului nr. 3, ap. 2, Sector 1, București
 • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Chiru Florentina
 • Adresa email: gdpr@oanabizgan.ro

 

 1. Definiția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea, există categorii de informații tehnice (exemplu: adresa de IP) care pot reprezenta date cu caracter personal în cazuri specifice.

Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea website-ului Cabinetului date specifice (exemplu: adresa IP) pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat website-ului Cabinetului sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice).

Aceste informații tehnice pot reprezenta și date cu caracter personal, însă doar în cazuri individuale și izolate. De regulă utilizăm informațiile tehnice, în majoritatea cazurilor uzuale, numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea website-ului Cabinetului și protecția acestuia împotriva atacurilor și abuzurilor.

De asemenea, aceste informații tehnice mai sunt folosite și în scopuri statistice, însă într-o formă pseudonimizată sau anonimizată.

 

 1. Cum utilizăm datele dumneavoastră și scopul prelucrării

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile prezente și viitoare ale Cabinetului.

 

 1. Datele colectate prin intermediul formularelor online și abonării la newsletter

Folosim datele dumneavoastră doar dacă avem acordul și doar în sensul în v-ați exprimat acordul.

Colectăm doar datele care sunt necesare comunicării legitime cu dumneavoastră și am luat măsurile tehnice pentru a vă oferi o navigare în siguranță pe website-ul Cabinetului și pentru colecta doar acele date care folosesc scopului și obiectivelor specifice Cabinetului.

Mai jos am detaliat principalele tipuri de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

a). Adresa de email și preferința de înscriere la Newsletter-ul Cabinetului

În cazul în care ați furnizat Cabinetului adresa de email, o vom folosi pentru a vă trimite email-uri ca răspunsul solicitărilor și propunerilor dumneavoastră sau email-uri de informare cu privire la acțiunile punctuale și activitățile curente ale Cabinetului.

În cazul în care v-ați exprimat dorința de a primi Newsletter-ul Cabinetului, vom folosi adresa de email completată pentru a vă transmite informări periodice cu privire la activitatea Cabinetului.

Pentru trimiterea newsletterului și pentru administrarea bazei de date de e-mailuri, Cabinetul folosește serviciul MailChimp.com. Pentru informații suplimentare puteți consulta și Politica de confidențialitate a MailChimp.com.

În orice moment vă puteți dezabona de la Newsletter-ul Cabinetului prin trimiterea unui email cu subiectul ”Dezabonare” pe adresa de email dezabonare@oanabizgan.com, asumându-ne obligația de a implementa solicitarea dumneavoastră în maxim 48 de ore lucrătoare de la primirea email-ului dumneavoastră.

b). Prenumele și numele

În cazul în care ați furnizat Cabinetului prenumele și numele dumneavoastră, le vom folosi pentru a personaliza email-urile pe care le primiți din partea Cabinetului.

c). Numărul de telefon

În cazul în care ați furnizat Cabinetului numărul de telefon, îl vom folosi pentru a vă contacta cu privire la solicitările, propunerile sau informările pe care ni le-ați transmis, în scopul soluționării, adoptării și/sau comunicării acestora în contextul inițiativelor sau acțiunilor Cabinetului la care puteți participa și/sau noutățile activității curente a Cabinetului.

d). Județul și Orașul de reședință

În cazul în care ați furnizat Cabinetului județul și/sau orașul de reședință, folosim aceste date pentru a înțelege relevanța localizării dumneavoastră geografice pentru activitatea Cabinetului și posibilitatea de implicare a dumneavoastră în acțiunile derulate de acesta.

e). Competențele și timpul disponibil

În cazul în care ați furnizat Cabinetului competențele dumneavoastră și timpul disponibil în formularul solicitării de a deveni voluntar în actvitatea Cabinetului, folosim aceste date pentru a înțelege care este contribuția pe care o puteți aduce proiectelor derulate de Cabinet și timpul pe care îl puteți aloca voluntariatului.

f). Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ați fost de acord pentru colectarea în sistemele tehnice utilizate de către Cabinet detaliile despre Browser, IP și/sau dispozitiv, folosim aceste date pentru a determina cum folositi website-ul Cabinetului, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați.

 

 1. Partajarea datelor cu caracter personal

Cabinetul nu a vândut și nu va vinde niciodată datele cu caracter personal către terțe părți.

Singurele entități care au acces la datele utilizatorilor website-ului Cabinetului sunt persoanele din echipa Cabinetului și furnizorii externi de servicii specifice și necesare activității Cabinetului (exemplu: agenții de comunicare) cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate în conformitate cu legile aflate în vigoare.

În cazuri excepționale și doar în baza unor cereri oficiale și legitime din punct de vedere legal, instituțiile publice care aplică legea în România pot solicita și vor primi accesul la aceste informații.

 1. Drepturile utilizatorilor privind datele lor personale

Principalele drepturi pe care le aveți în contextul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele dumneavoastră;
 • Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita trimiterea datelor dumneavoastră personale catre dumneavoastră sau către un alt operator;
 • Dreptul de a depune către organele abilitate a unei plângeri cu privire la folosirea datelor dumneavoastră.

 

 1. Explicarea drepturilor utilizatorilor privind datele lor personale

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri de comunicare, promovare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de email gdpr@oanabizgan.ro.

În măsura în care primiți prin e-mail materiale de comunicare și marketing (exemplu: newsletter) din partea Cabinetului, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție sau de ștergere urmând indicațiile din respectivul email sau prin trimiterea unui email cu subiectul ”Dezabonare” pe adresa de email dezabonare@oanabizgan.com.

Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele tehnice gestionate de Cabinet necesită timp. Prin urmare, până la finalizarea procedurii este posibil să mai primiți și alte mesaje din partea Cabinetului. Termenul de soluționare al cererii dumneavoastră este de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Cabinetul, în calitate de operator, vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor  date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor s-a realizat în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea Cabinetului care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care le-ați pus la dispoziția Cabinetului într-un format bine structurat, uzual și lizibil. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de către Cabinet direct către un alt operator (similar ca specific), în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

 

 1. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor

Vrând să respectăm întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și să nu aducem atingere drepturilor dumneavoastră recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.

Status actualizare: August 2018.