[:ro]

Promovarea egalității dintre femei și bărbați – scrisoare oficială către liderii UE

În mai puțin de șase luni vom avea alegerile europarlamentare, probabil cele mai importante de până acum, având în vedere circumstanțele politice și socio-economice europene.

În acest context, am trimis recent o scrisoare oficială către președintele Parlamentului European, liderii grupurilor politice ale PE, Comisarul European pentru Justiţie, Consumatori şi Egalitate de Gen și membrii Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen din Parlamentul European.

Promovarea continuă şi sistematică a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi ar trebui să constituie o preocupare atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Cred cu fermitate că este nevoie de introducerea cotelor de gen de reprezentare minimă de 50% pe listele candidaților elegibili în următoarele alegeri europarlamentare. Doar 37% dintre europarlamentarii aleși în campania din 2014 au fost femei, cu numai 2% mai mult decât în alegerile din 2009.

Ne dorim o societate echitabilă, care să favorizeze incluziunea și evoluția pozitivă în domenii precum educație, sănătate și infrastructură. Avem nevoie de femei capabile și determinate să schimbe lucrurile în bine, să intre în sfera politică și să consolideze sistemul democratic.

Participarea egală a femeilor și bărbaților în viața politică este o condiție fundamentală pentru o democrație eficace. De aceea, am cerut sprijinul liderilor europeni pentru ca aceștia să transmită un semnal ferm clasei politice din România. Cu o prezență de sub 20% a femeilor în Parlamentul României, este necesar ca liderii partidelor naționale să facă un pas în față și să desemneze femei și bărbați în proporție de 50 la 50 pe locurile candidaților eligibili în campania electorală din 2019.

Consider că Uniunea Europeană va face față tuturor problemelor și provocărilor actuale, doar dacă va include mai multe femei în sistemul decizional și va promova egalitatea de gen și incluziunea tuturor categoriilor de cetățeni europeni. Mai jos, veți găsi scrisoarea oficială pe care am adresat-o liderilor europeni:

„În mai puțin de jumătate de an, vor avea loc probabil cele mai importante alegeri electorale europene de până acum. Europa este pusă în fața unor provocări politice și sociale dificile precum ascensiunea iliberalismului în est, negocierile Brexit sau situația migranților care sunt în căutarea unei vieți mai bune în Uniune Europeană. Europa trece prin momente dificile, iar acum are șansa de a transforma provocările în oportunități și de a  regăsi elementul care cândva ne-au unit pe toți. Vă scriu pentru că am încrederea că vom regăsi acel element unificator.

Vă scriu în calitate de membru independent pro-european al Parlamentului României, membră în Comisia pentru egalitate de șanse între femei și bărbați și Young Global Leader. Am avut ocazia și privilegiul de a da voce unor subiecte precum egalitate de șanse, drepturile femeilor și drepturile copiilor. În ultimii doi ani, am reușit cu succes să aduc justiția socială pe agenda națională a Parlamentului și să obțin rezultate semnificative ca adoptarea primei Legi împotriva hărțuirii stradale în România, adoptarea creșterii de la 3 la 7 ani a vârstei minime pentru trimiterea copiilor din sistemul de protecţie în servicii de tip rezidenţial, propunerea privind parteneriatul civil, propunerea privind înființarea Registrului național automatizat al infractorilor sexuali. Cu fiecare succes obținut am înțeles cât de multe alte lucruri pot fi îmbunătățite atât în România, cât și Uniunea Europeană. 

În perioada 23-26 mai, cetățeni din 27 de țări îi vor alege pe cei 705 membri ai viitorului Parlament. Cei 705 de parlamentari vor reprezenta interesele a milioane de oameni. Totuși, după ultima campanie electorală pentru legislativul european, doar 37% din numărul de europarlamentari aleși au fost femei, cu 2% mai mult decât la alegerile din 2009. Dacă vrem să construim o societate a dreptății, prosperității și egalității de șanse, femeile ar trebui să devină o parte integrantă sferei politice și a procesului decizional politic la nivelul Uniunii. Cred cu tărie că reprezentarea egală a femeilor în pozițiile de conducere este esențială în toate sectoarele de activitate, private sau publice, iar Uniunea Europeană are șansa să devină un promotor al egalității de gen din întreaga lume. În România, doar 19% din numărul total de membri ai Parlamentului sunt femei, iar în ultimele alegeri electorale europene, rata a fost de 31%.

În calitate de politicieni trebuie să luptăm pentru o Europă a prosperității și egalității de șanse. Femeile sunt o parte esențială al acestui plan. Aduceți-le la masa de discuții. În calitate de lider politic european, vă rog să trimiteți un semnal ferm către toți liderii partidelor politice din România pentru ca aceștia să desemneze femei și bărbați în proporție de 50 la 50 pe locurile candidaților eligibili. Sper că Parlamentul European se va asigura că acest mesaj va ajunge către liderii politici și ne va oferi susținere deplină pentru a găsi soluțiile potrivite pentru această situație. Cred cu tărie că le putem arăta femeilor cât de mult avem nevoie de ele și de vocea lor.

Cu respect,

Oana Bîzgan”

[:en]

Promoting gender equality in politics – official letter to the European leaders

We are half a year away from the next European Parliament elections. From local, national to the European level, women are underrepresented in the process of decision-making and in political life. I addressed an official letter to the President of the European Parliament, the leaders of political groups in EP, the European Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, also to all the members of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality in EP.

Promoting equal participation of women and men in politics should become a priority both for Romania and for European Union. I strongly believe in the necessity to set a quota for women of 50% on the next European Parliament electoral lists. I think that one way to implement gender quotas is by reserving a certain number of leadership positions for women. Only 37% of the elected members of the European Parliament in 2014 were women, an increase of just 2% comparing to the 2009 elections.

We have to bring more women to the table, to discuss and to tackle the most important issues we are facing. Now it’s the right moment to nominate bright women on eligible seats, ensuring a 50-50 share for women and men. Equal participation of women and men in politics is an important condition for effective democracy and good governance. Apart from strengthening and enhancing the democratic system, the participation of more women in political decision‑making has many positive effects on society that can help improve the lives of women and men.

The European Union has been facing massive challenges in the past years and the next European elections are crucial. We need more women in the Parliament to solve the problems and implement good policies. Promoting women’s political participation and gender equality is an essential condition for a healthy democracy and for the social development of the Union and of all member states. You can find below the official letter I addressed to the European leaders concerning the issue of women’s poor representation in politics:

„We are merely half a year away from perhaps the most important EU elections of our time. Hardly have there ever been more challenging circumstances such as the rise of illiberal democracies in the East, Brexit negotiations or immigrant refugees striving to build better lives in our Union. As issues become more and more complex, our approaches to solve them seem crippled by an inability to keep up, lacking that vibrant, engaging element that brought people together under the EU umbrella. I am writing to you as I believe I know how to regain it.

As a member of the Romanian Parliament, a member of Committee for Equal Opportunity for Women and Men and a World Economic Forum Young Global Leader, I have had the privilege and the opportunity to give a voice to gender equality, women´s rights and children´s rights. For the past year and a half, I successfully pushed a vision for social justice on the national Parliament’s agenda, yielding significant results such as having the first street harassment law in Romania, civil partnerships in Romanian law, proposing a National Automated Register of sexual offenders and predators and raising to 7 years the age at which children from the protective system are sent to residential services. However, the more we succeed, the more we realize how much more there is to be done, both here as well as over the EU. And I cannot fathom a better opportunity to inspire these efforts than the incoming European Parliament Elections.

On 23-26 May, citizens in 27 EU member states will elect 705 MEPs to form the new House. 705 MEPs who shall represent the millions of citizens all over Europe. However, at the latest election, the share of women MEPs was at 37%, merely 2 percentage points higher than in the previous elections in 2009. As I am sure you will agree, if we are to build a society of justice, prosperity and equal opportunity, women must become a far more integral part of the political scene at the Union’s level. I am confident that equal representation of women in leadership position is essential in all sectors, private and public, and the European Parliament has the opportunity to be a pioneer of gender equality all over the world. We cannot engage economic decisions makers to advance women in leadership positions as long as the political establishment does not realize the outstanding potential women have. I should know: in Romania, only 19% of MPs are women. In the previous European election, the share was at 31%. It is high time we did better.

As politicians, we must steward Europe towards prosperity and equal opportunity. Women are a crucial part of that plan. Bring them to the table. As a European political leader, send a firm signal to all leaders from the national political parties and ensure they nominate bright women on eligible seats, ensuring a 50-50 share for women and men. Make sure we all let these women know how much we need them and give them the voice that so many years of discrimination have all but killed.

Respectfully yours,

Oana Bîzgan,

Romanian MP”

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:]