Victimele nu trebuie să plătească abuziv

Asistența medicală reprezintă una dintre responsabilitățile de bază ale societății față de populație. Această responsabilitate e cu atât mai importantă în cazurile în care un accident sau un act de violență afectează viața sau integritatea corporală a unei persoane.

Serviciile medicale de urgență, precum și costurile de spitalizare aferente unui astfel de incident, nu ar trebui să fie suportate în niciun caz de victimă, ci de autorul agresiunii sau al accidentului. Responsabilitatea plătirii cheltuielilor de spitalizare ale victimei unei agresiuni sau al unui accident aparține făptuitorului.

În România, însă ne aflăm în situația în care victimele primesc notificări de plată și sunt acționate în judecată pentru recuperarea cheltuielilor în cazul în care făptuitorul rămâne necunoscut. Astfel, se încearcă tragerea la răspundere a unor oameni nevinovați care sunt intimidați de chemarea în instanță și achită costurile necunoscând în profunzime textul legal aplicabil.

Constrângerea victimei la plata daunelor prin amenințarea cu un proces, în cazurile în care nu există nicio circumstanță care sa indice culpa victimei, constituie un abuz. Pentru a remedia această situație considerăm că este necesară clarificarea textului legal prin menționarea că recuperarea prejudiciului de la victimă nu se va face dacă autorul faptelor de vătămare este necunoscut, iar cheltuielile pentru serviciile medicale vor fi suportate de stat.

De aceea, având în vedere considerentele expuse mai sus, împreună cu senatorii Cristian Ghica și Adrian Wiener am propus modificarea  art. 320 al. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel încât să se precizeze expres că victimele agresiunilor  sau ale accidentelor cu autor necunoscut nu vor avea obligația de plată a cheltuielilor medicale.

Consultă propunerea legislativă și parcursul acesteia de până acum AICI.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW