[:ro]

Acces egal la educație și sănătate pentru copiii fără CNP

Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, urmată de alte documente internaționale, precum Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, adoptată de Consiliul Europei în 1949 ori Declarația Drepturilor Copilului, proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din 20 noiembrie 1959 conferă fiecărei persoane dreptul înnăscut la un nume și la o naționalitate, la protecție socială, la învățământ gratuit și obligatoriu, la servicii medicale capabile să asigure dezvoltarea sănătoasă, la protecție față de orice formă de violență, neglijare sau exploatare.

Aceste drepturi fundamentale se realizează în baza facilităților legale ce derivă dintr-o identitate recunoscută în fața legii. Copiii sunt considerați drept un grup vulnerabil care merită o protecție specială. Cu toate acestea, copiii fără statut legal se confruntă cu diverse bariere legale și administrative, precum este cazul copiilor solicitanți de azil.

Persoane fără CNP – România

În România există în continuare mii de persoane care ajung la vârsta maturității fără a avea un cod numeric personal și nici un document de identitate.

În 2016, date ale Ministerului de Interne estimau că aproximativ 10.000 de persoane nu au dobândit niciodată un certificat de naștere. În absența unui Cod Numeric Personal și a unui certificat de naștere, aceste persoane nu există în fața legii, așadar nu își pot accesa drepturile și respecta obligațiile conferite prin lege. Având în vedere că în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) nu sunt înregistrate persoanele fără CNP, nu există date statistice din care ar putea fi extrase situațiile particulare și numărul real al cetățenilor români cărora nu le-a fost atribuit un cod numeric personal.

Obligația de a declara nașterea copilului născut viu revine părinților, în termenul de 30 de zile stabilit de lege. În cazul în care această obligație nu poate fi dusă la îndeplinire de către unul dintre părinți, sarcina revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere, asistentului social sau persoanelor cu atribuții de asistență socială din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei alte persoane care a luat la cunoștință despre nașterea copilului.

Ulterior, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată prin Legea nr. 14 din 12 ianuarie 2018, a furnizat cadrul legal prin care au fost simplificate mai multe probleme asociate înregistrării tardive și dificultății obținerii actelor de identitate.

Modificare legislativă – Educație

Inițiativa legislativă prevede ca unitățile de învățământ la care se prezintă copii fără CNP sau documente de identitate să le asigure acestora serviciile de învățământ general obligatoriu. De asemenea, angajații unităților de învățământ la care se solicită înscrierea vor anunța imediat serviciile de asistență socială sau organele de poliție, după caz, pentru efectuarea procedurilor de obținere a CNP-ului și de înscriere a copiilor în registrele de stare civilă.

Lipsa documentelor de identitate afectează atât acești copii, cât și întreaga comunitate, printr-un risc crescut de sărăcie și excluziune socială, analfabetism, expunerea la abuz și violență sau trafic de persoane.

acces la educație și sănătate pentru copii fără CNP
Vezi inițiativa legislativă

Modificare legislativă – Sănătate

Scopul urmărit prin această inițiativă este accesul fără discriminare la serviciile de sănătate al copiilor sub 18 ani și al persoanelor în situații de vulnerabilitate prevăzute deja de legislația privind sănătatea și drepturile pacientului.

Mai exact, este vorba despre scutirea de la coplată pentru copiii sub 18 ani, persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, femeile însărcinate, lăuzele și persoanele care sunt victime ale traficului de persoane, chiar și în situația în care acestea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă și nu dețin un CNP.

Proiectul are și efecte pe termen lung, nu rezolvă doar problema punctuală a accesului la asistență medicală. Inițiativa va permite autorităților să identifice persoanele fără acte de identitate sau fără CNP și să demareze rapid procedura de înscriere a acestora în registrele de stare civilă, când se prezintă în unitățile medicale pentru îngrijiri.

Procedura de cooperare instituțională între instituțiile competente (poliție, asistență socială și unități medicale) va fi stabilită prin protocol de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar inițiatoarele au stabilit și un termen limită pentru aceasta: nu mai târziu de 30.01.2019.

acces la educație și sănătate pentru copii fără CNP
Vezi inițiativa legislativă

Dacă ai propuneri sau nelămuriri privind această inițiativă legislativă, îmi poți scrie oricând la contact@oanabizgan.com.

Te poți abona și la newsletter-ul meu, aici: https://oanabizgan.com/newsletter/ .

[:]