[:ro]

Adoptat de Parlament: vârsta minimă la care copiii din sistemul de protecție sunt trimiși în servicii de tip rezidențial crește de la 3 la 7 ani

Camera Deputaților a votat astăzi legea care prevede creșterea vârstei minime de la 3 la 7 ani pentru trimiterea copiilor din sistemul de protecţie în servicii de tip rezidenţial, în unanimitate, cu 289 voturi pentru. Inițiativa a fost propusă de parlamentare din toate formațiunile politice, care şi-au unit forţele la iniţiativa deputatei independente Oana Bîzgan.

Prin votul dat astăzi, vor fi modificate alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Astfel, plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani va putea fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis.

România încă are una dintre cele mai mari rate de copii în centre de plasament din Europa, iar „recomandările unui studiu realizat de Banca Mondială și UNICEF, alături de DGASPC au fost de dezinstituționalizare treptată, cu cei 19000 de copii din centre de tip rezidențial mutați în centre mici de tip parental, cu asistenți sociali sau în plasament la familie, pentru centrele vechi de plasament, de tip rezidențial, recomandarea fiind să fie închise până în 2020”, amintește Oana Bîzgan.

Trecerea de la centre rezidențiale la îngrijire familială, familii substitutive sau asistenți maternali reprezintă un avantaj și din punct de vedere financiar. Costurilor statului român cu plasarea copiilor în centre sunt de șase ori mai mari decât dacă minorul este plasat în familia extinsă sau substitutivă și de trei ori mai mari decât plasamentul la asistenți maternali.

„Este un prim pas al unei colaborări feminine transpartinice prin care vrem să promovăm legi necesare și benefice protecției copiilor, egalității de șanse, sistemului de educație și sănătate. Le mulțumesc colegelor mele parlamentare că au decis să facem acest proiect împreună, că l-au susținut la fiecare pas și că astăzi putem spune că avem prima lege realizată de majoritatea femeilor din Parlamentul României”, menționează Oana Bîzgan.

Semnatarele motivează că instituționalizarea copiilor, dovedită nocivă de către multiple studii științifice de specialitate încă din anii ’50, are efecte ireversibile atât asupra comportamentului, cât și asupra dezvoltării ulterioare a minorilor. Copiii crescuți în centre de plasament au rezultate net inferioare din punct de vedere psiho-social și cognitiv, cu impact semnificativ inclusiv asupra IQ-ului: media pentru copiii plasați în familii de la maximum 6 luni e 101 și doar 86 pentru cei plasați între 6 luni și 24 de luni, 83 pentru cei integrați între 24 și 42 de luni șamd.

„Salut inițiativa doamnei deputat Bîzgan și a tuturor colegelor semnatare. Este un pas înainte și o șansă la o dezvoltare armonioasă pentru toți copiii instituționalizați cu vârsta până la 7 ani. În 2014, prin modificarea unui singur articol (art. 64 din legea 272/ 2004), am reușit împreună cu colegii din Parlament de la acel moment să oferim celor peste 700 de copii instituționalizați cu vârsta între 2 și 3 ani șansa de a fi crescuți într-un mediu familial. Acum mergem mai departe, obiectivul pe termen scurt fiind unul clar – niciun copil în centre de plasament!”, afirmă deputata Gabriela Podașcă, inițiatoarea modificării legislative din 2014.

„E un moment important pentru noi, femeile din Parlamentul României. Mesajul nostru, indiferent de culoarea politică, se referă la puterea pe care o avem împreună în a găsi soluții la probleme sociale precum cea adresată prin această inițiativă. Este nevoie de mult mai multe femei în politică care să se implice în viața comunității locale sau care să activeze la nivel național”, declară deputata USR, Lavinia Cosma, o militantă pentru drepturile copiilor la educație egală și nediscriminatoare.

„Un proiect de suflet, un pas spre înțelegerea problemelor cu care se confruntă cei născuți fără șansă, cei care au nevoie de oportunități într-o societate destul de puțin atentă la ei. Avem obligația să reparăm, pe cât posibil, nedreptatea la care au fost supuși, aceea de a fi singuri”, declară deputata PSD, Daniela Oteșanu, ambasadoare a drepturilor copilului în Parlament.

„Fiecare an în plus petrecut într-o familie este un câștig extraordinar pentru un copil și pentru noi ca societate. Locul copiilor este în familii!”, declară deputata PNL, Florica Cherecheș, luptătoare consacrată pentru drepturile copiilor.

„E un mesaj încurajator când femeile parlamentar își unesc forțele în promovarea inițiativelor legislative, mai ales când acestea vizează drepturi și șanse egale pentru copii”, afirmă deputata și vicepreședinta PSD Roxana Mînzatu.

„Sunt mama a trei copii și am convingerea că din punct de vedere al dezvoltării individuale sănătoase este crucial ca toți copiii să fie crescuți într-un mediu familial. Dacă un copil nu poate fi crescut de părinți, trebuie să facem tot posibilul să fie plasat la rude, cu o familie substitutivă sau la asistent maternal și nu în instituții colective, care nu pot oferi condițiile necesare unei creșteri armonioase si adecvate din punct de vedere emoțional. Copiii sunt viitorul societății și este datoria noastră să avem grijă de ei”, subliniază deputata UDMR, Éva Andrea Csép, o militantă a egalității de șanse în Camera Deputaților.

„Este necesară această modificare legislativă în interesul copiilor abandonați. Potrivit reglementării actuale, copiii sub 3 ani nu pot fi plasați în sistem rezidențial, ci numai în asistență maternală sau familii de plasament. E important să creștem vârsta, având în vedere marile întârzieri și blocaje din sistemul românesc al adopțiilor, e importantă această perioadă în care un copil locuiește într-un mediu de familie, care îl pregătește, de fapt, fie pentru o reintegrare în familia biologică, fie pentru adopție. Propunerea legislativă va avea efecte benefice pentru copii, dar ea trebuie însoțită și de o reevaluare a întregului sistem al adopțiilor în mandatul acestei legislaturi”, declară senatoarea PNL, Iulia Scântei, promotoare a egalității de șanse în Senatul României.

Oana Bîzgan este deputată independentă și Young Global Leader, membră în Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și în Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților. Îi aparțin o serie de inițiative legislative ambițioase, precum legea hărțuirii stradale, pedepsirea hărțuirii morale la locul de muncă, parteneriatul civil și accesul egal la educație și sănătate al copiilor fără CNP.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:en]

Voted in the Parliament: No child in the protection system to be sent to residential services before the age of 7 years

The General Assembly passed Wednesday, October 31, unanimously, with 289 votes, the bill to increase the minimum age of children from the protective system to be sent to residential services from 3 to 7 years. The bill was introduced by Oana Bîzgan, member of the Parliament, in a joint effort with the female members of parliament from all political parties.

The bill will change the 64 art., alin. (1) and (2) of the 272/2004 Romanian Law on the protection and promotion of the rights of the children. Thereby, children aged less than 7 years old (approx. 7,200 children) will not be institutionalized into residential centers. Instead they will be placed in other types of care: maternal assistant, foster care or extended family.

Romania still has one of the highest rate of children placed into protection care system. „UNICEF, World Bank, together with National Authority for the Protection of Child and Adoption recommends Romania to gradually close these centers by 2020. A majority of the 19,000 children that currently live in residential centers need to be moved to small parent-type centers, social parents or family-based care”, declared Oana Bîzgan.

This bill, in which children from residential care are welcomed into foster families, maternal assistants or extended family, brings also financial benefits. The cost of residential care is 6 times higher for the national government than the cost for a substitute family and 3 times higher than the cost of a maternal assistant.

”This proposal represents the first step of a female parliamentarian collaboration which aims to promote the necessary laws to protect children, equal opportunities, gender equality, education and health care systems. I want to thank all my parliamentary colleagues that chose to support this initiative, so that today we can firmly say that we have the first law passed by the majority of females in the Romanian Parliament” mentioned Oana Bîzgan.

Child institutionalisation has irreversible effects on child development and on their general behavior. Multiple world known studies show that children who are raised in institutions develop lower outcomes in cognition, language, personal, social – adaptive behavior and more important – IQ: the medium quotient for children placed into family type care system, since 6 months old, is on average 101, for children placed into family care before 2 years old the average is 86 and for those placed between 2 and 4 years old – 83.

”I strongly support the initiative of Oana Bîzgan and all my colleagues. It is a step forward and a chance to offer a harmonious development to all the institutionalised children aged less than 7 years old. In 2014, by changing one article (art. 64, Law 272/2004), together with my parliamentary colleagues, we offered those 700 institutionalised children aged 2-3 years old a chance to grow up in a family. Now, we want to go further, the goal is well defined – no more children in residential care!” declared MP Gabriela Podașcă.

”It is an important moment for us, women from Romanian Parliament. Our message, regardless the political affiliation, is the power we have together to find solutions to the social problems, like this one. We need more women to get involved in political and public spheres, at community and national levels” mentioned Lavinia Cosma, USR MP and an activist for children rights to equal and non-discriminatory access to education.

”The initiative represents a very important issue, a step to better understand children born without any chances, those who need opportunities in a society that usually ignores them. We have the duty to repair the injustice that they are facing – the injustice of being alone” says PSD parliamentarian, Daniela Oteșanu, an ambassador of children rights in Parliament.

”Every year that a child lives in a family represents an immense benefit for the child and for us as a society. A child should grow up in a family!” mentions PNL MP, Florica Chercheș, also a fighter for children rights.

”It is an empowering message when women MPs work together for a bill, especially when the bill is about equal rights and opportunities for children”, says Roxana Mânzatu, member of parliament and Vice-President of PSD.

”I have three children and I am sure that it is crucial for any chidren to be raised in a family environment, in order to achieve a healthy development. We have to do everything to ensure that if a child can’t grow in his own family, he will be taken care off by the relatives, a substitute family or a maternal assistant, not into collective institutions that don’t support children’s early emotional development. Our children are the future of our society and we have to protect them”, says Eva Andrea Csep, member of UDMR and a supporter of equal opportunities in Romanian Parliament.

”This legislative change is in the best interest of the abandoned child. It’s important to increase the minimum age of children living into residential care from 3 to 7 years old. During the long and complex process of adoption in Romania, a child that lives in a family type care will be better prepared to integrate into his biological or adoptive family. The legislative proposal will bring more benefits to children, but it’s also important to reevaluate the national child protection care system during this parliamentary mandate” adds Iulia Scântei, PNL senator and an equal opportunities activist in Romanian Senate.

Oana Bîzgan is a Romanian Member of Parliament and a Young Global Leader, member in the Committee on Equal Opportunities for Women and Men and the Committee for Economic Policy, Reform and Privatization in the Chamber of Deputies. Oana Bîzgan already put forward a number of ambitious bills such as the punishment of street harassment, psychological harassment at the workplace, civil partnership in Romania and a National Automated Register of sexual offenders and predators.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:]