Rezoluție comună în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, semnată la Parlamentul României

Președinții Comisiilor pentru egalitate de șanse ale Camera Deputaților și Senatului, parlamentari, organizații nonguvernamentale și reprezentanți ai mediului academic și ai mediului privat au agreat pe data de 8 mai o Rezoluție comună în patru puncte pentru sprijinirea egalității de șanse între femei și bărbați în România, în perioada 2017-2020.

În cadrul conferinței, precum și pe parcursul celor patru sesiuni de lucru care i-au urmat, vorbitorii și participanții deopotrivă au evidențiat că, deși în ultimii 15 ani, în perioada pre-aderare și apoi, ca membră a Uniunii Europene, România a înregistrat numeroase progrese în domeniul egalității de șanse, fenomenul violenței domestice, precum și discriminarea și inegalitatea de gen la toate nivelurile (muncă, educație și accesul la luarea deciziilor, roluri și responsabilități stereotipe în familie) sunt încă realități cotidiene. Cu toții au conchis că este nevoie de responsabilizarea tuturor factorilor de decizie de la nivelul societății românești pentru îmbunătățirea cadrului legal. Acesta trebuie să reflecte măsuri concrete pentru atingerea de facto a egalității de șanse între femei și bărbați și combaterea violenței domestice și împotriva femeilor.

De aceea, la finalul evenimentului, toți participanții au agreat să sprijine o Rezoluție cu o serie de obiective concrete.

egalitatea de gen parlamentar oana bizgan

Rezoluție comună a participanților la Conferința națională cu tema “Egalitatea de gen: Test pentru democrație”

La nivel internațional și european, problematica egalității de gen este abordată într-o manieră integrată cu cea a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor. România continuă să se confrunte cu fenomenul violenței domestice și cu situații de discriminare și inegalitate de gen la toate nivelurile. Acestea apar, în special, în domeniile: muncă, educație și accesul la luarea deciziilor, precum și în ceea ce privește menținerea rolurilor și responsabilităților stereotipele în familie. Este nevoie de responsabilizarea tuturor factorilor de decizie de la nivelul societății românești pentru a sprijini toate eforturile și demersurile din domeniu. În special este nevoie de îmbunătățirea cadrului legal, care să reflecte măsuri concrete pentru atingerea de facto a egalității de șanse între femei și bărbați și combaterea violenței domestice și împotriva femeilor.

Obiective concrete

Noi, membri ai Parlamentului României, ai Guvernului României, reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului academic, reprezentanți ai societății civile, participanți la Conferința națională cu tema “Egalitatea de Gen: Test pentru democrație”, organizată de către Parlamentul României, la data de 8 mai 2017, ne angajăm, în limita mandatului și misiunii instituției pe care o reprezentăm, să sprijinim următoarele obiective concrete:

  • Adoptarea și implementarea proiectelor de acte normative necesare pentru transpunerea prevederilor Convenției de la Istanbul, cu prioritate adoptarea în 2017 a proiectului de Lege pentru modificare și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată.

  • Adoptarea, în 2017, a propunerilor legislative privind introducerea cotelor de gen pentru creșterea numărului de femei care participă la procesul de luare a deciziilor politice, precum și creșterea reprezentativității femeilor în structurile de conducere ale partidelor politice, dar și în consiliile de administrație ale companiilor listate în 2018.

  • Adoptarea măsurilor legislative și de politică publică în vederea atingerii tuturor țintelor specifice Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 5 din Agenda 2030: realizarea egalității de gen și creșterea participării femeilor și fetelor.

  • Introducerea în manualele școlare și în curriculum din 2017 și 2018 a noțiunilor de bază privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, educația civică, educația pentru sănătate reproductivă și identificarea și sancționarea comportamentelor violente.

Egalitatea de gen: test pentru democrație

La conferința „Egalitatea de gen: test pentru democrație” s-au adresat invitaților doamna Oana Bîzgan, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Camerei Deputaților, gazda evenimentului; domnul Adrian Wiener, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse, Senat; doamna Corina Crețu, Comisar european pentru politică regională; domnul Vladimir Ionaș, consilier de stat al prim-ministrului; doamna Ulrike Lunacek, vicepreședinte al Parlamentului European (video-discurs); doamna Iulia Scîntei, vicepreședinte al Senatului României; doamna Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene; doamna Aurelia Grațiela Drăghici, Secretar de stat, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse; Excelențele lor, domnul Ramiro Fernández-Bachiller, Ambasadorul Regatului Spaniei în România şi în Republica Moldova, și doamna Boutheina Labidi, Ambasadoarea Republicii Tunisiene în România; doamna prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Conferința a fost moderată de doamna conf. univ. dr. Oana Băluță, Universitatea din București.

Deputat Oana Bizgan