[:ro]

Votat în Senat: acces gratuit la servicii de sănătate pentru copiii fără CNP 

Propunerea legislativă prin care se asigură gratuit accesul la servicii de sănătate pentru copiii fără CNP, inițiată de deputata independentă Oana Bîzgan, a fost supusă luni, 29 octombrie, votului senatorilor – 98 de voturi pentru, în unanimitate. Senatul este prima cameră sesizată, urmând ca această inițiativă să fie dezbătută și apoi votată în Camera Deputaților, cameră decizională. 

Propunerea are ca scop asigurarea, fără discriminare, a accesului la servicii de sănătate pentru copii, drepturi prevăzute deja atât de Constituția României, cât și de legislația privind sănătatea și drepturile pacientului. De asemenea, prin aplicarea măsurilor prevăzute în textul legislativ propus, inițiatorii doresc să ajungă la cât mai mulți dintre minorii care nu sunt înscriși în registrele de stare civilă și, astfel, să se asigure că aceștia au acces, la fel ca oricare alt cetățean, la drepturile de bază pe care le garantează legea fundamentală.  

Dintre efectele pe care le-au avut în vedere parlamentarii care au inițiat această lege, merită amintite atât cele imediate, respectiv identificarea copiilor care nu au cod numeric personal și care nu există din punct de vedere legal și posibilitatea de a la oferi acestora dreptul la o viață decentă, cât și efectele pe termen lung, care au legătură în special cu prevenția, acești copii putând fi supravegheați atât din punct de vedere medical, cât și în ceea ce privește integrarea lor corectă în societate.  

„Intenția noastră este aceea de a reduce cât mai mult posibil numărul copiilor care nu dețin un certificat de naștere și, prin urmare, un cod numeric personal. Acești copii nu sunt vinovați cu absolut nimic pentru situația în care se află, motivele pentru care s-a ajuns aici fiind variate. Mai mult, statul nu le-a oferit până acum prea multe șanse pentru îndreptarea acestor situații, de aceea am considerat necesară aducerea acestui subiect la cunoștința colegilor parlamentari.” susține deputata Bîzgan, inițiatoarea acestei propuneri.   

„Legislația în vigoare conferă tuturor copiilor dreptul la servicii gratuite de sănătate până la împlinirea vârstei de 18 ani – dar acest drept nu poate fi exercitat de fapt în absența documentelor de identitate și a CNP-ului”, explică deputata Roxana Mînzatu, coinițiatoarea acestei propuneri.  

Concret, propunerea garantează accesul la servicii de sănătate gratuite pentru copiii și persoanele aflate în condiții de vulnerabilitate, chiar dacă nu au CNP. Astfel, sunt clarificate o serie de situații des întâlnite, în care persoanele din categoriile menționate primeau îngrijirile medicale dar acestea nu puteau fi decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, provocând pagube majore spitalelor sau clinicilor care le ofereau asistență. Dintre persoanele care ar urma să beneficieze de pe urma acestei propuneri fac parte, pe lângă copiii cu vârsta sub 18 ani, persoanele cu handicap, bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, femeile însărcinate, lăuzele și persoanele care sunt victime ale traficului de persoane.  

În România existau în 2016 peste 160 000 de persoane fără acte de identitate, dintre care aproximativ        10 000 nu au avut niciodată certificat de naștere, conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne.  

Această inițiativă a fost semnată de peste 100 de parlamentari din toate formațiunile politice, fiind unul dintre multiplele proiecte legislative propuse de deputata independentă Bîzgan și care au avut susținere transpartinică.  

Oana Bîzgan este deputată independentă și Young Global Leader, membră în Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și în Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaților. Îi aparțin o serie de inițiative legislative ambițioase, precum legea hărțuirii stradale, pedepsirea hărțuirii morale la locul de muncă, parteneriatul civil și creșterea până la 7 ani a vârstei la care copiii din sistemul de protecție sunt trimiși în servicii de tip rezidențial.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:en]

Voted by Romanian Senate: free access to healthcare for children without IDs 

The bill that will provide free access to healthcare for children without IDs, initiated by Romanian MP Oana Bîzgan was submitted to the vote of the Senate on Monday, October 29, 2018. The senators voted unanimously in favor – 98 votes. The decisional vote will come from the General Assembly.  

The aim this bill follows is to guarantee free access to healthcare services for children, a right that is stipulated both in the Romanian Constitution and in the national healthcare law. Also, the initiators want to reach most of the children that don’t have birth certificates or other identity documents, to ensure they have access to all the fundamental rights any citizen has, by including them in the national civil registry. 

This bill will facilitate the identification process for people who do not have ID and who ”don’t legally exist”. Furthermore, the healthcare services providers will support the procedures for registering them, in order to give them the chance to basic level of human dignity. On the other side, having those kids and other vulnerable categories registered, the authorities will be able to monitor their health evolution and social inclusion.  

”Our intention is to reduce as much as we can the number of children who don’t have birth certificates and social security numbers. Those kids are not guilty for their situation, the reasons that led to this situation being various. Moreover, the authorities did not offer the right support to fix those problems. This is why I considered important to bring this subject into my colleagues’ attention.” says Oana Bizgan, the MP who initiated the bill.  

”The existing legislation provides free access to free health care services for all children under age of 18 – but that right can’t be actually exerted if they don’t have identity documents.” explains Roxana Minzatu, co-initiator of the bill.    

Specifically, the bill guarantees the free access to health care for children and other people in vulnerable situations like persons with disabilities, those who suffers from affections that are regulated by the national health law, the women who are pregnant or just gave birth and the victims of human trafficking, even though they don’t have national IDs. This action comes to clear situations when persons from these categories benefited of health services that could not be settled by the National Health Insurance House because there was no legal basis for that.   

In 2006, Romania had over 160 000 persons without IDs and over 10 000 of them never had a birth certificate and a social security number, according to the Ministry of Internal Affairs.  

This bill was signed by over 100 members of the Parliament from all political parties, and is one of the many bills initiated by Oana Bizgan that was cross-party supported.  

Oana Bîzgan is a Romanian Member of Parliament and a Young Global Leader, member in the Committee on Equal Opportunities for Women and Men and the Committee for Economic Policy, Reform and Privatization in the General Assembly. Oana Bîzgan already put forward a number of ambitious legislative initiatives such as the punishment of street harassment, psychological harassment at the workplace, civil partnership in Romanian law and a National Automated Register of sexual offenders and predators.

 

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:]