[:ro]

Ziua Internațională a Carității

Astăzi, 05 septembrie, este Ziua Internațională a Carității, o oportunitate de a conștientiza rolul acțiunilor de binefacere în construirea unei societăți incluzive și solidare. Prin implicare, tradusă sub formă de voluntariat, filantropie sau prin alte mijloace, pot fi eliminate barierele sociale, economice și chiar culturale, care stau în calea bunăstării tuturor cetățenilor. Acțiunile ce au ca scop servirea unui interes general, colectiv sau al unor grupuri vulnerabile, contribuie la coeziune socială și ne determină să fim mai responsabili față de comunitatea în care trăim.  

În România, aproximativ 38,8% dintre cetățeni se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, 49,2% dintre aceștia fiind copii. Cele mai frecvente categorii cu un grad ridicat de vulnerabilitate sunt șomerii, seniorii, persoanele cu handicap, romii, familiile monoparentale, victimele violenței, copiii și lista poate continua. În 2016, rata sărăciei relative în rândul familiilor monoparentale era de 41,4% și de 32,4 procente în rândul persoanelor vârstnice, singure.   

România a adoptat Agenda ONU- 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda face apel la solidaritate cu privire la nevoile sociale a celor mai săraci și mai vulnerabili. De asemenea, în calitate de stat membru al UE, una dintre prioritățile actuale este Agenda Europa 2020, care prevede o „creștere favorabilă incluziunii”. Putem îndeplini obiectivele asumate, pe de o parte prin caritate, voluntariat și prin creșterea sentimentului de responsabilitate față de grupurile vulnerabile. Pe de altă parte, există un sector slab dezvoltat, dar cu un real potențial și anume cel al economiei sociale. Acest domeniu are nevoie de măsuri de sprijin concrete din partea statului român, întrucât el contribuie, prin intermediul întreprinderilor sociale, la reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială.  

Un nivel de trai decent este un drept fundamental, înțeles ca dreptul la demnitate umană. De acesta trebuie să se bucure fiecare cetățean, fără discriminare, independent de oportunitățile de dezvoltare, ivite sau nu de-a lungul vieții. Contez pe sprijinul dvs., dragi colege, dragi colegi, să susțineți acest sector, care își propune asigurarea unui nivel de trai mai bun pentru fiecare român.

Declatație politică din data de 05 septembrie 2018

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
[:]