Ziua Internațională „Zero Discriminare”

Pe 1 martie este marcată Ziua Internațională „Zero Discriminare”. Aceasta zi evidenţiază dreptul oricui de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naţionalitate, etnie, culoare a pielii, profesie, educaţie sau credinţă. România are nevoie de o societate fără discriminare, în care cetățenii promovează și sărbătoresc diversitatea, toleranța și incluziunea. Femeile, copiii și tinerii, membrii comunității rome, persoanele cu dizabilități – se numără printre grupurile din societatea noastră, care în continuare sunt supuse unor discriminări repetate.

Costul discriminării pe piața forței de muncă este izbitor: doar discriminarea femeilor în sectorul economic, împreună cu rata redusă a participării femeilor pe piața muncii, aduc anual României pierderi de 1.6% din PIB. Promovarea egalităţii de gen şi încurajarea participării sociale a tuturor categoriilor de cetățeni sunt critice pentru recuperarea şi dezvoltarea României. Crearea unor alternative viabile pentru echilibrarea vieții profesionale cu viața de familie și combaterea violenței asupra femeilor, a hărțuirii și discriminării, se impun ca soluții integrate pentru a reduce costurile asociate discriminării pe bază de gen. Astăzi, în România, persoanele cu dizabilități întâlnesc multiple obstacole în încercarea de a se integra la viața socială și economică. Aceste persoane se confruntă cu dificultăți nu doar în ceea ce privește accesul la piața muncii, dar și când vorbim despre accesul în clădiri, instituții sau transport public. Astfel, societatea actuală perpetuează inegalitatea în drepturi, iar discriminarea aduce cu sine marginalizarea și segregarea cetățenilor.

Avem datoria de a asigura demnitatea și participarea tuturor oamenilor în societate, de aceea trebuie să creăm alternative viabile care vor îmbunătăți participarea în câmpul muncii a tuturor cetățenilor României. Trebuie să garantăm un mediu de lucru incluziv, cu condiții de muncă decente pentru toți și să asigurăm accesul la piața liberă a locurilor de muncă pentru tineri, femei, persoane cu dizabilități sau membrii comunității rome. Stă în puterile noastre să schimbăm viața a mii de oameni din România, a căror voce nu este auzită, să le oferim susținere, sprijin și echitate.