Două generații sub același acoperiș

Situația persoanelor vârstnice

În România, numărul persoanelor de peste 65 de ani era de aproape 3,5 milioane, în anul 2017. Persoanele vârstnice reprezintă un procent important din populație și în restul Europei, iar numărul lor este așteptat să crească în următorii ani. Aceeași tendință de creștere va continua și în țara noastră, în special datorită natalității reduse, a migrației ridicate, dar și ca urmare a politicilor pro-nataliste din perioada comunistă.

În lipsa unui sistem de ajutorare pentru vârstnici bine pus la punct, statul și indivizii vor trebui să suporte costuri foarte mari, directe și indirecte, atât din punct de vedere financiar cât și social. În prezent, persoanele de peste 65 de ani, respectiv pensionarii, nu beneficiază de suport pentru continuarea activităților cotidiene, astfel încât, de multe ori, devin persoane inactive, care nu mai interacționează la fel de mult și care se izolează de societate. Această izolare are, de multe ori, consecințe grave, iar inactivitatea și diferența de venituri le poate afecta starea de sănătate sau calitatea vieții, în general.

Situația tinerilor

În același timp, numărul tinerilor care părăsesc școala chiar la niveluri superioare de educație este destul de ridicat, iar asta și datorită costurilor destul de ridicate presupuse de traiul în alte localități decât cele unde locuiesc în mod obișnuit. În contextul Strategiei Europa 2020, România și-a asumat scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii la 11.3%, creșterea ponderei populației cu studii superioare, precum și reducerea cu 58 000 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Tot în categoria persoanelor care se află în categorii de risc sunt și tinerii care părăsesc sistemul de protecție. De cele mai multe ori, aceștia nu beneficiază de stabilitate financiară și, prin urmare, reușesc cu greu să își găsească o locuință sau un punct de sprijin pentru a începe o viață independentă.

Punte între generații

Avem nevoie de măsuri care nu doar să asigure ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor de peste 65 de ani, dar mai ales să reducă tendința de izolare a  seniorilor, să crească participarea socială și să reducă inegalitățile prin combaterea stereotipurilor de vârstă. În același timp, este nevoie de sprijin și pentru tinerii pentru care posibilitățile financiare nu sunt atât de mari, astfel încât aceștia să poată accesa, totuși, servicii de educație, fără a fi presați de costurile presupuse de traiul în alt oraș față de cel în care își au reședința. De aceea, am lansat în dezbatere publică o inițiativă care răspunde atât nevoilor persoanelor vârstnice, dar și unei nevoi a tinerilor, creând astfel o punte de legătură între cele două generații.

Concret, este vorba despre anumite facilități fiscale pentru persoanele vârstnice care doresc să ofere spre închiriere o parte din locuința personală. Astfel, elevii, studenții sau tinerii ieșiți din sistemul de protecție, care au sub 26 de ani, au posibilitatea de a găsi o locuință care să fie la un cost mai mic, iar seniorii, pe lângă beneficiile financiare, au parte de sprijin în ceea ce privește viața de zi cu zi.

Cât privește beneficiarii, aceștia vor fi, după cum urmează:

 • Pensionarii pentru limită de vârstă
 • Pensionarii pentru pensie anticipată
 • Pensionarii pentru pensie anticipată parțială
 • Elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat conform legii (nr. 1/2011)
 • Studenții sub 26 de ani, înmatriculați la forma de învățământ de stat sau privată, cu frecvență, conform legii (nr.. 1/2011)
 • Persoane cu vârsta de până în 26 de ani, care au ieșit din sistemul de protecție a statului, conform legii (nr. 272/2004)

Referitor la facilități, acestea se pot împărți în două categorii, astfel:

 • Pentru persoanele vârstnice:
  • scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute din închirierea clădirii folosite ca spațiu de locuit către un elev, student sau tânăr ieșit din sistemul de protecție, conform categoriilor menționate anterior
  • aplicarea unei reduceri proporționale cu suprafața închiriată, în cazul închirierii către un elev sau student, a unei clădiri de locuit aflată în proprietatea/coproprietatea pensionarului
  • scutirea de la plata impozitului pe locuință pentru închirierea parțială sau în totalitate a unui spațiu de locuit către o persoană ieșită din sistemul de protecție, cu vârsta mai mică de 26 de ani
  • obținerea, în mod legal, a unor venituri suplimentare care le pot permite să aibă un nivel de trai mai ridicat
 • Pentru tineri:
  • Posibilitatea de a reduce costurile destinate locuinței
  • Relaxarea în ce privește cheltuielile legate de trai și concentrarea pe continuarea studiilor
  • Posibilitatea de a avea acces la locuințe cu condiții mai bune sau mai bine amplasate

Acest model, adaptat în funcție de nevoi, a fost implementat și în alte state din Uniunea Europeană, unul dintre acestea fiind Franța. Pentru implementarea acestei propuneri, este nevoie de înțelegere, de acceptare și de deschidere, în special între cele două generații vizate, dar cred că avem maturitatea necesară pentru a putea face acest pas, atât de benefic atât pentru persoanele vârstnice cât și pentru tineri.

Această inițiativă se va afla în dezbatere publică până la începutul lunii spetembrie, astfel încât aștept sugestii sau propuneri însoțite de argumente, la adresa contact@oanabizgan.com, până pe 7 septembrie.

,
Citește aici expunerea de motive și modificările propuse