Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități sunt o categorie vulnerabilă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să se bucure de aceleași oportunități ca toți ceilalți cetățeni. Fie că vorbim despre acțiuni culturale, economice sau de orice altă natură, contribuția lor este importantă iar participarea lor poate aduce beneficii neașteptate din toate punctele de vedere.

Așa cum știți, la sfârșitul anului trecut am lansat în dezbatere publică o propunere legislativă care prevede adoptarea unor măsuri, astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie umilite sau marginalizate.

În urma analizei propunerilor primite, a unor discuții directe pe care le-am avut cu persoane cu dizabilități, precum și după analizarea tuturor aspectelor și situațiilor care pot apărea, am ajuns la forma finală a propunerilor care vor modifica trei legi care au efect asupra persoanelor cu dizabilități. Am depus astăzi acest pachet de inițiative legislative în Parlament. Primul pas a fost făcut, urmează acum dezbateri în care voi susține aceste modificări, în Senat și în Camera Deputaților,astfel încât modificările adoptate să fie cele mai potrivite.

Mai jos sunt descrise pe larg măsurile propuse, care vor avea impact, printre altele, asupra accesibilizării instituțiilor de utilitate publică și a blocurilor de locuit, extinderea accesului la transport, inclusiv cu avionul, pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora sau acordarea de credite pentru achiziționarea sau adaptarea locuințelor sau autoturismelor persoanelor cu dizabilități:

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Facilități privind transportul

Extinderea gratuității transportului interurban cu trenuri, autobuze sau nave  fluviale către toate persoanele cu dizabilități, indiferent de gradul de handicap în care sunt încadrate. De asemenea, aici se va adăuga și transportul cu avionul. Aceleași măsuri se vor aplica și însoțitorii sau asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și însoțitorilor copiilor cu handicap grav sau accentuat.

Posibilitatea accesării unor credite pentru locuință și automobil

Acordarea de credite cu dobândă suportată din bugetul de stat pentru toate persoanele încadrate în grad de handicap. Creditele vor avea valori maxime și perioade de rambursare diferite, în funcție de destinația respectivului credit. Creditele vor fi asigurate printr-o poliță semnată între stat și bancă, iar această asigurare va putea fi folosită în condiții excepționale, când din cauza unor situații neprevăzute, persoana cu dizabilități nu va mai putea achita ratele. Fiecare bancă va avea obligație de a aloca minimum 2% din cuantumul creditelor acordate pentru a acoperi creditele amintite anterior.

Tichete valorice valabile și în centrele private

Acordarea unui tichet valoric, cu valoare similară celui decontat de Casa de Pensii, care să poată fi folosit și în centrele de recuperare private, nu doar în cele de stat. Această măsură îmbunătățește accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de recuperare și oferă pacienților posibilitatea de a accesa cea mai bună variantă de tratament. Tichetul se va acorda pe baza programului de reabilitare și a recomandării medicului.

Îngrijiri la domiciliu, 24h/24h, acordate de asistenți personali

Modificarea textului legii astfel încât să fie menționat clar faptul că atât persoanele adulte cât și copiii cu handicap grav au dreptul la îngrijiri specializate la domiciliu, acordate de asistenții personali, 24/24h. În plus, persoanele cu dizabilități vor putea avea un cuvânt de spus în ceea ce privește stabilirea asistentului personal. De asemenea, drepturile de care beneficiază asistenții personali, precum salariul, transportul urban gratuit sau transportul interurban gratuit atunci când însoțesc persoana în cauză vor fi acordate și persoanelor care au în grijă cel puțin un copil cu dizabilități.

 Modificarea bugetului personal complementar

Adultul cu handicap beneficiază de indemnizație lunară și buget personal complementar. În acest moment, acesta este stabilit ca procent din indicele social de referință. Propunerea inclusă în pachetul legislativ este aceea a acordării unui buget personal complementar care să acopere valoarea costurilor de întreținere lunară, indiferent de venit, astfel:

  • în proporție de 100% din valoarea abonamentelor de televiziune, telefonie și internet (nu mai mult de 40 de lei) și a unei cote de 50kW/h energie electrică lunar, pentru adultul cu handicap grav sau accentuat

  • în proporție de 50% din valoarea abonamentelor de televiziune, telefonie și internet (nu mai mult de 20 de lei) și a unei cote de 50kW/h energie electrică lunar, pentru adultul cu handicap mediu și ușor.

          Accesibilizarea clădirilor de locuit

Stabilirea unor termene clare pentru emiterea acordului pentru efectuarea lucrărilor necesare accesului în locuință, precum și pentru efectuarea propriu-zisă a acestora. Astfel, rampele de acces și nu numai vor fi disponibile în cel mai scurt timp, iar persoanele imobilizate în scaun rulant le vor putea folosi, nemaifiind nevoie să ceară de fiecare dată ajutorul altor persoane.

Taxiuri adaptate transportului persoanelor în scaun rulant

Această măsură propune obligativitatea fiecărei companii de taxi de a se asigura de existența cel puțin a unei mașini adaptate transportului persoanelor aflate în fotoliu rulant, pentru orice cursă solicitată, 24h/24h.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

De cele mai multe ori, persoanele cu dizabilități au nevoie de construcții speciale pentru a se putea folosi pe deplin de spațiul pe care îl au la dispoziție și pentru a putea intra și ieși în și din locuință. Astfel, această completare prevede emiterea de autorizații de construcție, pentru construcția de platforme ieșind în afara fațadei apartamentului sau pentru reamenajarea spațiului exterior apartamentelor aflate la parterul blocurilor de locuințe, fără a mai fi nevoie de aprobarea prealabilă a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism. Aceste autorizații se vor emite doar în aceste cazuri, iar măsura urmărește facilitarea accesului în exterior a persoanelor cu handicap.

Completare adusă Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Completarea propusă prevede introducere obligativității asociației de locatari sau de proprietari de a construi o rampă de acces la intrarea în bloc pentru persoanele care necesită o astfel de măsură, costul rampei fiind suportat din fondul de handicap. Dincolo de construcția rampei, este important ca modul cum aceasta este realizată să fie cât mai corect, astfel încât să poată servi nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Toate aceste măsuri au fost incluse în textul inițiativei depuse astăzi în Parlament și urmează să fie dezbătute la Senat apoi la Camera Deputaților.