Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități

În curând se vor încheia doi ani din mandatul meu de parlamentar. Rezultatele înregistrate până acum, împreună cu colegele și colegii mei, mă fac să cred că putem face mult mai multe pentru a reda tuturor românilor șansa de a trăi o viață demnă.

După situația copiilor din centrele de plasament și a celor care nu au CNP, o altă categorie asupra căreia îmi voi concentra atenția în perioada următoare este aceea a persoanelor cu dizabilități. În România trăiau, în anul 2017, 797 104 de persoane cu dizabilități, dintre care 88,75% cu grad de handicap grav sau accentuat.

statistici dizabilități

Inițiativele legislative pe care le voi depune în Parlament în perioada imediat următoare au ca principal obiectiv îmbunătățirea legislației dedicate persoanelor cu dizabilități. Modificările urmărite se referă la accesibilizarea instituțiilor de utilitate publică și a blocurilor de locuit pentru persoanele aflate în scaun rulant, extinderea accesului la transport, inclusiv cu avionul, pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, precum și alte măsuri care le pot ajuta pe acestea să se integreze mai ușor în societate.

Integrarea persoanelor cu handicap aduce avantaje pentru ambele părți. În primul rând, la nivel social, acești oameni nu vor mai fi excluși din comunitate, ba chiar vor putea avea activități ca toți ceilalți. Pe de altă parte, este important să conștientizăm și contribuția pe care o pot aduce în plan economic. Există persoane cu dizabilități care pot fi integrate în câmpul muncii. Odată cu adoptarea noii forme a legii pensiilor, care le va permite să cumuleze indemnizațiile primite de la stat cu alte venituri, aceste persoane vor putea să își asigure singure traiul și, mai mult, prin angajarea lor, firmele vor contribui și la bugetul de stat. Acesta este un alt plus, mai ales în condițiile în care numărul angajaților din sectorul privat a scăzut cu aproximati 100 000 din 2017 până în 2018.

I. Modificări/completări aduse legii nr. 448/2006

Legea 448/2006 – Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Facilități privind transportul

În prezent, persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban cu orice tip de tren (în limita valorii biletului IR, clasa a II-a), autobuze sau nave fluviale. Există însă și situații în care deplasarea între diferite locații se poate face mai rapid și cu mai puțin efort pentru persoana cu dizabilități, prin alegerea unei alte variante de transport, de pildă, a avionului. Acordarea acestui beneficiu doar persoanelor care suferă de handicap grav nu este suficientă, de multe ori persoanele care sunt încadrate cu un alt grad de handicap alegând o formă de transport care nu este cea mai potrivită pentru nevoile lor, doar pentru că nu își permit să călătorească altfel. Prin urmare, voi propune adăugarea transportului cu avionul pentru deplasările interurbane, precum și extinderea măsurii acordării de gratuități pentru transport tuturor persoanelor cu handicap, în limita a 12 călătorii dus-întors în decursul unui an. De asemenea, însoțitorii persoanelor cu handicap grav, precum și cei ai copiilor cu handicap accentuat și grav vor primi gratuitate pentru transport, atunci când însoțesc persoanele pe care le au în grijă.

Posibilitatea accesării unor credite pentru locuință și automobil

În ceea ce privește sprijinul pe care statul îl acordă persoanelor cu dizabilități pentru adaptarea unei locuințe sau pentru achiziționarea unui autovehicul adaptat pentru nevoile lor, legislația in vigoare acoperă doar o parte dintre aspectele care trebuie avute în vedere. Astfel, în prezent este prevăzută acordarea unui credit de maxim 10 000 de euro, doar pentru persoanele cu grad grav sau accentuat de handicap. Pentru persoanele dependente de scaun cu rotile, suma este de 20 000 de euro. Dobânda creditelor este acoperită din bugetul de stat. Există, însă, situații în care persoanele în cauză nu dețin o locuință pe care să o poată adapta, iar veniturile pe care le acumulează nu sunt suficiente pentru achitarea unei chirii și pentru cheltuielile de zi cu zi.
Prin urmare, voi propune următoarele modificări: acordarea de credite în valoare de maximum 60 000 de euro (cu rambursare în 30 de ani), pentru achiziționarea unei locuințe, credite de maximum 10 000 de euro (cu rambursare în 10 ani) pentru adaptarea locuințelor și maximum 10 000, respectiv 20 000 de euro, pentru persoanele aflate în scaun rulant, pentru achiziționarea unui autovehicul. Aceste credite vor putea fi accesate de toate persoanele cu handicap, indiferent te gradul acestuia. Nu în ultimul rând, inițiativa prevede și garantarea acestor credite din bugetul de stat, dar și obligativitatea băncilor de a aloca un procent de 2% din cuantumul creditelor acordate pentru astfel de credite.

Tichete valorice valabile și în centrele private

În ceea ce privește sprijinul pentru recuperarea anumitor probleme de sănătate cu care se confruntă persoanele cu handicap, forma actuală a legii prevede acordarea  unui bilet gratuit de tratament balnear care poate fi folosit doar în centrele de stat. Propunerea mea este de a acorda un tichet valoric în cuantumul biletului decontat de Casa de Pensii, care să poată fi folosit și centrele private de recuperare balneară. Această măsură dorește să asigure posibilitatea persoanelor cu handicap de a accesa cea mai bună variantă de tratament. Tichetul se va acorda pe baza programului de reabilitare și a recomandării medicului.

Îngrijiri la domiciliu, 24h/24h, acordate de asistenți personali

În momentul de față, legea prevede că fiecare persoană are dreptul la un asistent personal. Acesta este, de cele mai multe ori, un apropiat al persoanei cu handicap, care renunță la activitatea sa obișnuită pentru a putea avea grijă de acesta din urmă. Pentru a putea fi numit asistent personal, un anumit individ trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care și absolvirea învățământului general obligatoriu. Sunt exceptate de la aceasta, rudele și afinii de până la gradul al patrulea și, în mod excepțional, alte persoane, la cererea asistentului social al consiliului local. Chiar și așa, există situații în care cineva apropiat are grijă de persoana cu handicap, fără a exista o relație de rudenie. În aceste cazuri, această persoană nu poate fi numită asistent personal dacă nu îndeplinește condiția de studii. Ca urmare, pentru a evita astfel de situații în care oamenii care au grijă de semenii lor nu sunt recunoscuți de către stat (și nu au nici un beneficiu), propun posibilitatea de derogare de la condiția de studii și la cererea persoanei cu handicap îndreptățite, nu doar la cea a asistentului social. În plus, propun extinderea drepturilor de care beneficiază asistenții personali și către persoana sau familia care are în grijă cel puțin un copil cu dizabilități.

Modificarea bugetului personal complementar

Adultul cu handicap beneficiază de indemnizație lunară și buget personal complementar, stabilit ca procent din indicele social de referință (maximum 30% din ISR, pentru handicap grav). Propunerea inclusă în pachetul legislativ pregătit este aceea a acordării unui buget personal complementar care să acopere valoarea costurilor de întreținere lunară, indiferent de venit, astfel:

  • în proporție de 100% din valoarea abonamentelor de televiziune, telefonie și internet (nu mai mult de 40 de lei) și a unei cote de 50kW/h energie electrică lunar, pentru adultul cu handicap grav sau accentuat
  • în proporție de 50% din valoarea abonamentelor de televiziune, telefonie și internet (nu mai mult de 20 de lei) și a unei cote de 50kW/h energie electrică lunar, pentru adultul cu handicap mediu și ușor.

Accesibilizarea clădirilor de locuit

În prezent, autoritățile au obligația de a elibera autorizație de construcție cu respectarea legii pentru persoanele cu handicap, inclusiv pentru clădirile care se construiesc sau care se reabilitează/consolidează cu finanțare din fonduri publice. La aceasta se va adăuga stabilirea unui termen de maxim 30 de zile de la momentul înregistrării cererii pentru ca autoritățile să emită acordul pentru efectuarea de lucrări necesare pentru accesul în locuință și pentru folosința fără dificultate a acesteia. Aceste lucrări vor fi efectuate în termen de maxim 90 de zile de la înregistrarea cererii, iar costurile vor fi suportate integral din fondul de handicap alocat la bugetul de stat.

Asigurarea mașinilor adaptate transportului persoanelor în scaun rulant, de către firmele de taxi

O altă propunere care se va regăsi în pachetul legislativ care va fi depus în Parlament prevede obligativitatea fiecărei companii de taxi de a se asigura de existența cel puțin a unei mașini adaptate transportului persoanelor aflate în fotoliu rulant, pentru orice cursă solicitată, 24h/24h.

Puteți citi aici expunerea de motive și modificările pe textul legii

II. Completări aduse legii nr. 50/1991 și legii nr. 196/2018

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

De cele mai multe ori, persoanele cu dizabilități au nevoie de construcții speciale pentru a se putea folosi pe deplin de spațiul pe care îl au la dispoziție și pentru a putea intra și ieși în și din locuință. Astfel, această completare prevede emiterea de autorizații de construcție, pentru construcția de platforme ieșind în afara fațadei apartamentului sau pentru reamenajarea spațiului exterior apartamentelor aflate la parterul blocurilor de locuințe, fără a mai fi nevoie de aprobarea prealabilă a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism. Aceste autorizații se vor emite doar în aceste cazuri, iar măsura urmărește facilitarea accesului în exterior a persoanelor cu handicap.

Legea nr 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

În prezent, există foarte multe blocuri de locuit unde nu sunt construite rampe speciale de acces pentru persoanele cu dizabilități sau unde acestea sunt construite dar sunt impracticabile. Completarea propusă prevede introducere obligativității asociației de locatari sau de proprietari de a construi o rampă de acces la intrarea în bloc pentru persoanele care necesită o astfel de măsură, costul rampei fiind suportat din fondul de handicap. Dincolo de această măsură, este important să conștientizăm cu toții faptul că aceste rampe sunt construite pentru beneficiul persoanelor dependente de scaun rulant, și nu doar pentru a îndeplini niște reguli impuse de stat. Astfel, ne dorim ca numărul cazurilor de rampe de acces cu înclinații mari, uneori de 75 de grade, sau al celor care sunt blocate de ziduri să se reducă în perioada următoare, iar persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea să se implice în cât mai multe dintre activitățile comunităților în care trăiesc.

Puteți citi aici expunerea de motive și modificările pe textul legii

Acestea sunt modificările pe care le consider necesare pentru asigurarea unor condiții minime de trai și pentru o mai bună integrare în societate a persoanele cu dizabilități. Acestora li se mai pot adăuga propuneri venite din partea voastră, cu argumentele necesare. Aștept eventuale propuneri sau întrebări pe adresa de e-mail contact@oanabizgan.com, precum și prin formularul de contact de aici, din site, până în data de 20 ianuarie. Modificările pe textele legislative le puteți citi accesând butoanele de mai sus.